$1.9 Million to Expand Entrepreneurship in Florida