4 months ago

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty " Nauczyciele dla Wolności "

Oświadczenie w wysłuchaniu publicznym w temacie traktatu/konwencji/umowy lub innego antypandemicznego instrumentu prawnego Światowej Organizacji Zdrowia.

Loading comments...