Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty " Nauczyciele dla Wolności "