Israeleak Part 2 - Guilt

1 year ago
32.6K

נקיפות מצפון של חוקרים ומי זו השרון שהם מחפשים?

הערב סרטון נוסף מהדיון הסגור במשרד הבריאות

אז סוף סוף, אחרי שנה שלמה שבה למדינת ישראל, "המעבדה של העולם", לא הייתה מערכת דיווח תופעות לוואי מתפקדת – השנה הקריטית שבה ניתן החלק הארי של המנות לרוב הישראלים – משרד הבריאות השיק בדצמבר 2021 מערכת דיווח חדשה. סוף סוף, החוקרים שמשרד הבריאות שכר כדי לנתח את הנתונים מדיווחי תופעות הלוואי עומדים להציג בפני בכירי המשרד את ממצאי הניתוח שלהם.

מדוע יו״ר ועדת המעקב לבטיחות ויעילות חיסוני הקורונה לא לוקחת חלק בפגישה הקריטית הזו?

מדוע הצוות צריך לבקש כמה פעמים לפגוש ולהציג את הממצאים לשרון?

ומדוע המצפון של אנשי משרד הבריאות לא מייסר אותם על כך שהם לא משתפים את המידע החמור הזה, כמו שהוא מייסר חוקרים?

רק נזכיר שבהסכם שיתוף הפעולה המחקרי עם פייזר לא מוגדרים שום אלמנטים הקשורים בניטור תופעות לוואי.

Loading 2 comments...