Απίστευτες απειλές από «Πρόσφυγες» από Αφρική, στη δομή του Ελαιώνα.