Μαρτυρία παιδιάτρου: Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά