Lopunajan seurakunta valmistautuu vainoihin ja Jeesuksen toiseen tulemukseen

1 year ago
10.1K

Elämme lähellä Herran Jeesuksen toista tulemusta, näemme sen Raamatun sanan profetioista ja siitä mitä maailmassa nyt tapahtuu. Jumala valmistaa seurakuntaansa kohtaamaan maailmanlaajuisen vainon, joka on eräs asia mikä edeltää Jeesuksen toista tulemusta. Lopunajan vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan tulee olemaan todella siunattua aikaa, koska uskovat ovat silloin täysin riippuvaisia Jumalasta ja Hänen voimastaan. Tämä täysi riippuvuus Jumalasta saa aikaan sen, että lopunajan vainottu seurakunta on täysin riippuvainen Jumalasta ja tässä tilassa seurakunta saa nähdä ja kokea Jumalan huolenpidon ja läsnäolon todella voimallisesti. Tämä on tärkeä opetus, jonka kautta Jumala haluaa herättää seurakuntansa valmistautumaan tulevaa vainoa varten, ja että ennen kaikkea muuta, seurakunta olisi valmis Herran Jeesuksen toiseen tulemukseen.

Loading 4 comments...