Zachová si Slovensko štátnosť?

Published July 14, 2022

Od osobitných vzťahov Slovenska s Ruskom ako superglobálnou veľmocou vo svete bude závisieť to, či vôbec Slovensko po novom usporiadaní hraníc bude vôbec existovať.

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM