Putin: Čím viac je západ vzdialený od reality tým silnejšie sú jeho obmedzenia slobody a cenzúra

Published July 11, 2022 7 Views
Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM