Velitel Luhanské lidové republiky oficiálně oznámil osvobození země od ukrajinské okupace!

Published July 3, 2022 46,982 Views
Loading 1 comment...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM