CDC Ph Weekly Huddle: June 18, 2022: Ang Mag-Mask: PANGIT!