Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmien paljastuminen vuodelta 1991 osa 3

1 year ago
2.72K

Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmien paljastuminen vuodelta 1991 osassa 3 käsittelen Natoa, joka on mukana uuden maailmanjärjestyksen hankkeessa. John Coleman paljastaa kirjassaan vuodelta 1991 kuinka jotkut komitea 300:n jäsenet ovat mukana Naton toiminnassa. Nato on uuden maailmanjärjestyksen arkkitehtien luomus, joka ei ole vain puolustusliitto, vaan eräs työkaluista, jonka kautta komitea 300 pyrkii asettamaan uuden maailmanjärjestyksen maan päälle, joka perustuu lusiferin palvontaan. Kaikki Suomen Natoon liittymistä kannattavat ovat joko tietoisesti tai tiedostamattomasti tukemassa ja kannattamassa uutta maailmanjärjestystä, joka perustuu täyteen pahuuteen. Videolla käyn myös läpi lyhyesti Sauli Niinistön uuden maailmanjärjestyksen kytköksiä.

Lähteet:
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf

https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm

Loading 4 comments...