9 months ago

東京大会を妨害する家庭連合(短編)

二代王様帰還歓迎勝利報告大会(2022.6.25東京)において家庭連合は組織的計画的な妨害活動を行いました。

Loading comments...