Steve Kirsch o smrtiacej účinnosti očkovania proti Covid-19

Published June 29, 2022 9,382 Views

Steve Kirsch: "Takže ste zabili 150 000 ľudí, aby ste zachránili 10 000 životov."
„U detí je "riziko - benefit" ešte horší! My zabijeme 117 detí, aby sme zachránili jeden život.“
V štúdiách spoločnosti Pfizer zomrelo viac ľudí v skupine s vakcínou ako v skupine s placebom. Na záchranu jedného života pred COVIDom je treba zaočkovať 22 000 ľudí. Na Slovensku je o tom hrobové ticho!

Senátor 33. distriktu Pensylvánie, Douglas V. Mastriano, PhD (plukovník americkej armády vo výslužbe) zorganizoval v piatok, 4. marca 2022, na pôde Senátu Pensylvánie Expertný diskusný výbor o Covide-19 a medicínskej slobode. (EXPERT PANEL DISCUSSION ON COVID-19 AND MEDICAL FREEDOM)
Medzi zúčastnenými expertmi boli medzi inými aj Peter McCullough MD, MPH, Dr. Bryan Ardis, Thomas Renz, Esq a Steve Kirsch.
Na videu je pán Steve Kirsch – filantrop, bývalý riaditeľ technologických firiem zo Silicon Valley a jeden z dvoch ľudí, ktorí nezávysle na sebe vynašli optickú myš. Keď začala pandémia rozbehol Fond skorej liečby Covid-19 (COVID-19 Early Treatment Fund - CETF) na financovanie vedcov pracujúcich na liekoch, ktorým sa našlo nové využitie vrátane fluvoxamínu, ktorý znižuje úmrtnosť na COVID faktorom 12. Steve tiež píše populárny informačný bulletin COVID-19 na Substack na stevekirsch.substack.com. Tiež svedčil pred Senátom USA ohľadne reakcie na pandémiu.
Kompletný záznam Expertného diskusného výboru:
https://senatormastriano.com/2022/03/01/expert-panel-discussion-on-covid-19-and-medical-freedom/

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM