Dynamika formování Zoloto-Gorského kotle během dvou dnů. 22.- 24. 6.