8 months ago

זיכוי "הרוצח השקט" - יתר לחץ דם על פי הרפואה החדשה

סרטון זה סוקר את הבנות הרפואה החדשה לגבי המצב הרפואי של יתר לחץ דם, המכונה ברפואה הרגילה "הרוצח השקט", ומראה כי לחץ דם גבוה (בדומה לסוכר גבוה), אינו אלא פיצוי תפקודי של הגוף במצבים מסויימים, וכי הקישור של בעיות בריאות דוגמת התקפי לב ליתר לחץ דם מבוסס על מחקר קלוקל ופרשנות שגויה של ממצאי המחקר.

=========
אתר המרכז הישראלי לרפואה החדשה: https://gnm-il.com
קורסים ללמידת הרפואה החדשה: https://gnm-il.com/all-courses/

==========
** תניית פטור: תוכן הסרטון אינו מהווה המלצה או התוויה רפואית. התוכן מיועד להשכלה כללית בלבד. השימוש במידע על אחריות מי שבוחר להשתמש בו, בלבד!

==========
אנו מברכים על תגובות ושאלות בערוץ, ובלבד שהן נושאות ערך, כתובות בצורה ראויה ומכבדת ואינן קנטרניות. תגובות שאינן עונות לכללים אלו תימחקנה.

=====================
קישור הסרטון ביוטיוב: https://youtu.be/LXubG-8ur4o

Loading comments...