ŽIJEME V JEŠTĚ VĚTŠÍ LŽI, NEŽ JSME SI KDY DOKÁZALI PŘEDSTAVIT?

Published June 26, 2022 8,891 Views

Jak moc je naše historie lživá?
Pozorní pozorovatelé světových událostí byli jen v posledních letech a desetiletích svědky mnoha příkladů falšování a překrucování historie. Oficiální historie takzvaných "teroristických útoků z 11. září", "inkubátorové lži", "humanitární mise v Libyi", "povstání na Majdanu" nebo dokonce "pandemie Corona" odhalila v mnoha ohledech obrovské rozpory mezi skutečnými událostmi a mediálním zpravodajstvím, které se postupem času stalo součástí oficiální historiografie, vyučované i na školách a univerzitách.
Je však možné, že rozsah historické lži, v níž žijeme, je mnohem větší? Následující článek z webu "stolenhistory.net" klade řadu otázek, které zpochybňují převládající historiografii, jež je nazývána, jak se říká ve starých citátech, "historiografií vládců".

Navštivte k tomuto i stránku: https://clanky.info/2022/01/kniha-o-globalnej-lzi/

https://t.me/zfalsovana_veda_a_historia/4

Navštivte portály "www.chcemeslobodu.sk" (Slovensko) a "www.chcemesvobodu.com" (Česká republika) a pořiďte si tričko nebo čepici se štítem proti novému druhu kovidské diktatury.

Loading comments...