Jen a jen můj pocit, jak se nyní postavit k financím...