BOB LAZAR: DE MAN DIE DE WAARHEID OVER AREA-51 ONTHULDE - NL ondertiteling

1 year ago

BOB LAZAR: DE MAN DIE DE WAARHEID OVER AREA-51 ONTHULDE (Video met NL ondertiteling)
Eind jaren ’80 kwam zijn verhaal groot in het nieuws en werd hij gezien als één van de eerste UFO-klokkenluiders die vertelde dat hij als wetenschapper had gewerkt op de Mason fysicafaciliteit van het Los Alamos National Laboratory. Het is daar waarvan hij beweert dat hij werkte in een ondergronds lab, genaamd S-4, dat ligt ten zuiden van de hoofdfaciliteit Area-51. Aanvankelijk verscheen hij in interviews met onderzoeksjournalist George Knapp en stond tenslotte toe openlijk gefilmd te worden en deelde zijn ware identiteit, waarbij zijn verhaal en de Area-51 basis beroemd werden.

Loading comments...