9 months ago

למה עם הקור, באה הנזלת

מדוע הקור גורם לנזלות? הסבר מרתק ע"פ תגליות הרפואה החדשה.

האם זה בגלל חיידקים או וירוסים, כמו שטוענת הרפואה הרגילה, או שיש הסבר אחר שעושה הגיון, וקשור לעבר האבולוציוני שלנו, בני האדם? סרטון זה מסביר את הקונפליקט שמביא לנזלת, את מהלך התוכנית הביולוגית ומציע סיבה מדוע זה קורה דווקא כשבא הקור...

Loading comments...