Piloten zien UFO's deel 1

2 years ago

Natuurlijk zien piloten ook UFO’s en dan gaat het meestal niet om iets vaags, maar om een duidelijke waarneming van een object. Meteorieten zien zij tijdens hun carrière bij honderden, evenals al die andere zaken die je kunt toeschrijven aan ruimtelijke- en weerfenomenen, dus dat zullen ze niet verwarren met een werkelijk ongeïdentificeerd vliegend object. Wat ze zelf toegeven, is dat het overgrote deel van de piloten nooit zal melden dat ze daadwerkelijk een UFO hebben gezien, uit angst voor de goede naam en carrière, en dat ze daar bang voor zijn is terecht. Er zijn meerdere piloten op non-actief gesteld nadat ze officieel een UFO hadden gemeld. Luchtvaartmaatschappijen zijn bang voor een slecht imago en een piloot die UFO’s ziet is slechte reclame voor de maatschappij, dat kan passagiers kosten.

Loading comments...