ג'סיקה רוז מדברת על הדרכון הירוק ואיך זה הולך להרוס את החיים של רוב אוכלוסיית העולם