Kluby Naturalnej Odporności tarczą przeciw totalitaryzmowi sanitarnemu.

Published June 5, 2022 36 Views

Czy bez powszechnej kultury naturalnej odporności opartej na podstawach naukowych oraz bez krzewienia i wzmacniania kultury obywatelskiej i prawnej zdołamy wyjść na stałe z komunizmu sanitarnego, wymuszającego systematyczne przyjmowanie odporności eksperymentalnej?

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM