Πώς επέρχεται η κατάρρευση του ανοσοποιητικού με κάθε δόση