Peter Borger - Terug naar de oorsprong (boekbespreking en interview)

2 years ago
506

In de derde Waarschijnlijk Waargebeurdshow vertelt microbioloog Peter Borger over zijn boek 'Terug naar de oorsprong'. Dit is de integrale registratie van die presentatie en het Potkaars interview daarna met Borger.

In Terug naar de oorsprong laat Peter Borger zien dat de levende natuur zich niet gedraagt zoals hem was geleerd in de academie. Als moleculair bioloog confronteert Borger het darwinisme met de inzichten van de nieuwe biologie: de wetenschappelijke revolutie die op gang kwam na de ontdekking van het het dna-molecuul in 1953. De centrale ideeën van Darwin – natuurlijke selectie en gemeenschappelijke afstamming – blijken niet houdbaar.

De boekbespreking wordt gevolgd door een Potkaars interview van Rico Brouwer met Peter Borger, zoals dat met publiek werd opgenomen op 20 mei. In de show vertelde Borger daarna over wat er gebeurde na die retraction paper op de Corman Drosten PCR test. De PCR test is sindsdien getest. Dat deel van het interview komt met de derde show later deze maand online, wanneer ook Borger daarover publiceert.

artikel op Potkaars: https://potkaars.nl/blog/2022/6/3/peter-borger-terug-naar-de-oorsprong-boekbespreking-en-interview

Loading comments...