10 months ago

הסכרת וסיבוכיה ע"פ תגליות הרפואה החדשה

ממה נגרמת סכרת והאם סיבוכי הסכרת באמת קשורים לסכרת?
סרטון זה מציג את ההבדלים בתפיסה של הסכרת ברפואה החדשה מול הרגילה, ומראה כיצד מרבית סיבוכי הסכרת אינם מוכחים מחקרית כקשורים לסכרת.
הסרטון מממשיך ומסביר את הקונפליקטים המביאים לסכרת, ואת אלו המביאים ל"סיבוכי הסכרת" העיקריים, על פי תגליות הרפואה החדשה

=========
אתר המרכז הישראלי לרפואה החדשה: https://gnm-il.com
קורס יסודות הרפואה החדשה: https://gnm-il.com/gnm-basic-course/

==========
** תניית פטור: תוכן הסרטון אינו מהווה המלצה או התוויה רפואית. התוכן מיועד להשכלה כללית בלבד. השימוש במידע על אחריות מי שבוחר להשתמש בו, בלבד!

==========
אנו מברכים על תגובות ושאלות בערוץ, ובלבד שהן נושאות ערך, כתובות בצורה ראויה ומכבדת ואינן קנטרניות. תגובות שאינן עונות לכללים אלו תימחקנה.

=====================
קישורים:
יוטיוב: https://youtu.be/4KGq28sIHVU

Loading comments...