Doc-TV 18.05.2022 Kongsberg-saken er i gang. Hva motiverte drapene?

2 years ago
3.53K

Hele strafferetts­apparatet er tilsynelatende innstilt på at Espen Andersen Bråthen kjennes utilregnelig og dømmes til tvungent psykisk helsevern for de fem drapene 13. oktober i fjor. Informasjon som kan peke i en annen retning, kommer dryppvis – om overhodet.

Under Kongsberg-sakens første dag sa forsvareren at tiltalte hadde sagt at han hadde utført jihad. Ifølge sin egen forklaring sa Bråthen at han mente han måtte drepe for å bli «født på ny på et bedre sted». Under aktors innledning kom det frem at noen av dødsofrene hadde skjæreskader i tillegg til stikkskader.

Hva skal alt dette bety? Man setter sin lit til at retten etter hvert vil kaste lys over det. Men i mediene stilles det ingen spørsmål som utfordrer den etablerte konsensus om saken: ingen ideologi å se her.

Rebecca Mistereggen var på plass i retten onsdag, og drøfter rettssaken med Hans Rustad og Christian Skaug i kveldens Dagsorden.

Loading 2 comments...