Stanislav Novotný a Josef Skála - masová pauperizace a kriminalizace odporu se drží za ruce