8 months ago

Stanislav Novotný a Josef Skála - masová pauperizace a kriminalizace odporu se drží za ruce

Loading comments...