Ιταλικό δικαστήριο αποφασίζει ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι αντισυνταγματικός