Kultura obywatelska i prawna a totalitaryzm.. Rozmowa z prof. Ryszardem Zajączkowskim.