1 year ago

Geert Vanden Bossche pyytää WHO:ta lopettamaan rokottamisen omikronia vastaan

Tässä tilanteessa on tärkeää, että me Suomessa näkisimme laajemman kuvan maailman tapahtumista. Siksi käännän suomeksi mielenkiintoisia ja tärkeitä podcasteja sekä muita videoita.
Teen tätä parantaakseni avointa keskustelua - en ajaakseni tiettyä totuutta.
Kirjoitan myös analyyttisiä blogitekstejä osoitteessa
https://alyhoi.com/

Tästä linkistä voi tukea työtäni:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ZG7TLNXZDDCHW

Virologian professori Geert Vanden Bossche on koronapandemian alusta alkaen varoittanut massarokotuskampanjan virusta steriloimattomilla rokotteilla luovan vain uusia viruksen variantteja.
Hän on vedonnut WHO:hon ja tiedeyhteisöön jo aiemmin.
25.12.2021 hän teki toisen vetoomuksen lopettaa rokotuskampanja. Hän sanoo omikronin tarjoavan luonnollisen rokotteen ja luontaisen immuniteetin, ja että voimme pilata tämän mahdollisuuden ja aiheuttaa lopullisen katastrofin jatkamalla massarokotuskampanjaa.

Loading comments...