Öystein Rönne # 207 – Visselblåsare från CBS tar bladet från munnen

Published November 17, 2021 3,685 Views

Rumble En visselblåsare från CBS tar bladet från munnen och förklarar hur anställda inom Main Stream Media till och med får lära sig att inte vara objektiva. Det är därför som det ser ut som det gör.
Videon är SVENSKTEXTAD! (Googletextad).
Orginalplats:
https://www.youtube.com/watch?v=x4yJYMIpoy8

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI