Letra e NIH dëshmon se Fauci Gënjeu Kongresin mbi Hulumtimin e Përfituar...

Published October 22, 2021 27 Views

Rumble Letra e NIH dëshmon se Fauci Gënjeu Kongresin mbi Hulumtimin e Përfituar nga Funksioni i Financuar Publikisht në Wuhan Lab.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI