YouTube maže ruský státní kanál - Ruská federace reaguje s ultimátem!

Published September 30, 2021 255 Views

ESKALACE - YouTube maže ruský státní kanál. Ruská Federace reaguje ultimátem - zapněte opět naše zpravodajství anebo YouTube v Rusku končí!

Loading comments...