עדות נאמנה 4: פרופ' פיטר מקולה משמיע חוות דעת רפואית בפני בית דין בישראל | רב הנסתר בטלגרם

Published September 27, 2021

https://t.me/Nistarot | רב הנסתר בטלגרם

בסרטון זה התמקד פרופ' Peter A McCullough בנושאים הבאים:
● נתונים בנושא השפעת ה"חיסונים" באופן כללי ועל ילדים בפרט.
● בטיחות ה"חיסון".
● האם יש שקיפות לציבור בנושא ה"חיסונים" ומה נעלם מעיני הציבור.
● שחיתות ומחדלים.
● האם קיים טיפול אחר.

אתר:
https://bit.ly/EdutNemanna

Loading comments...