Sinjal shumë i fortë: Policia heq Helmetat në Respekt të protestuesve.

Published July 25, 2021 80 Views

Rumble Florenel, Policia heq Helmetat e tyre si shenjë respekti për Njerëzit e diskriminuar nga pasaporta e tyre shëndetësore. Sinjali është shumë i fortë