Ishte Donald J.Trump që i tundi Globalistët është po Trump që do ta rregullojë botën.

Published July 21, 2021 95 Views

Rumble Ishte Donald J.Trump që i tundi Globalistët është po Trump që do ta rregullojë botën.
Ai nuk ju lë kurrë! Ai nuk tërhiqet kurrë! Ai beson tek ju dhe lufton për JU çdo ditë!