Ministri i Shëndetësisë në Australi deklaron fillimin e Rendit të Ri Botëror.

Published July 12, 2021 899 Views

Rumble Ministri i Shëndetësisë në Australi deklaron fillimin e Rendit të Ri Botëror.