CRT of Critical Race Theory: evaluatie en voorstel om problemen op te lossen

Published July 2, 2021 3 Views

Rumble CRT of Critical Race Theory, Kritische theorie: wat heeft het met de maatschappij gedaan en hoe kunnen we depolariseren en de problemen van vandaag de dag oplossen?
https://natassavassiliou.eu/crt-een-evaluatie-en-voorstel-tot-oplossing-van-problemen