Laura Trump: Këta njerëz janë aq të fiksuar që e urrejnë Trump, dhe Zonjën e Parë Melania Trump.

Published July 1, 2021 62 Views

Rumble Laura Trump: Këta njerëz janë aq të fiksuar që e urrejnë Donald Trump, ata vendosën të skubojnë Zonjën e Parë Melania Trump. #Vogue Varney & Co.