Nëse ky do të ishte Trump do i kërkonit provën njohëse,por është Biden.

Published July 1, 2021 48 Views

Rumble Nëse ky do të ishte Trump do i kërkonit provën njohëse,por është Biden ai për të cilin kandiduat.