The Daily Show. Episode 10. Hvorfor er frie medier så vigtige?

Published June 24, 2021 51 Views

Rumble Framing, proportioner, diskurser og pengeforbindelser. I denne episode af The Daily Show gennemgår Line et par af de propagandateknikker som har farvet mediebillet i år 2020, og som er klare eksempler på behovet for frie medier i demokratiske samfund.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI