SKA EU BESTÄMMA SVENSKA LÖNER?

Published April 10, 2021 149 Views

https://jmm.nu/

Under 2021 kommer EU-kommissionen att komma med förslag om minimilöner inom EU. Byggnads ordförande Johan Lindholm manar Stefan Löfven att motarbeta detta förslag. Lindholm menar att om detta förslag går igenom är risken stor att det blir EU som på sikt bestämmer svenska löner, kollektivavtal och arbetsmarknadsregler.

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM