Iluminátské symboly na Bazilice sv. Petra a Pavla - Vyšehrad

Published April 8, 2021 705 Views

Rumble Jak budete reagovat na tyto jasné symboly? Nezdá se vám, že zde něco velmi silně zavání, že nás tahají za nos už pěkně dlouho?

Více informací k dokumentům po svém a další mé tvorbě najdete zde: https://linktr.ee/ektara