Wie zijn de Belgen? Documentaire over de geschiedenis van België

Published April 2, 2021 4 Views

Rumble 'Belgae' is de naam die de Romeinen gaven aan de Keltische en Germaanse bewoners van het huidige België en de aangrenzende gebieden, door hen Belgica genoemd. Na de Grote Volksverhuizing werd nagenoeg de hele Keltische bevolking vermengd met de nieuwe Germaanse bevolking en verviel de oude Romeinse cultuur.

De bewoners van Belgica werden vervolgens geregeerd door de Franken. Door het feodaal stelsel vielen deze rijken uiteen in onafhankelijke graafschappen, zoals het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant en het graafschap Loon, dat later behoorde tot het prinsbisdom Luik, oorspronkelijk een deel van Germania Inferior. Door huwelijks- en veroveringspolitiek kwamen de graafschappen in de handen van de Bourgondische hertogen en de Spaanse Habsburgers. Nadien volgden de Oostenrijkse Habsburgers, een Franse annexatie en een hereniging met Nederland.

In 1830 scheidden de Belgen zich af van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden om een nieuwe, onafhankelijke staat te gaan vormen, die dan de naam 'België' kreeg. De Belgen vallen grofweg op te delen in twee bevolkingsgroepen: de Nederlandstalige Vlamingen en de Franstalige Walen.