Να γελάς και να κλαις μαζί....!!!

Published March 26, 2021 21 Views

Rumble Τροφή για σκέψη!!!
(Εφόσον υπάρχει λειτουργικό μυαλό και τα εγκεφαλικά μας κύτταρα δεν έχουν καεί παρά την προσπάθεια εκείνων που μας κυβερνούν).