Geert Wilders: Het volk heeft er genoeg van!

Published March 15, 2021 206 Views

Rumble De economische groei van lagere en middenklasse is stilaan ten einde. De elite is vervreemd van nationale achterban. Hierdoor neemt ze dus ook geen verantwoordelijkheid meer op voor het lokale niveau. Wat voorspelt dit? Opstand van het gewone volk. Is het zogenoemde gevaar voor het nationalisme niet vooral een schrik van de elite om haar internationale belangen in mist te zien opgaan?

#IkStemWilders #IkStemPVV