Filip Dewinter legt klacht neer tegen de Vlaamse regering!

Published February 26, 2021 10 Views

Rumble Klacht neergelegd tegen Vlaamse regering wegens praktijk- en correspondentietesten die niet thuishoren in een democratische rechtstaat. Overheid mag zijn burgers niet beliegen en bedriegen. Burgers hebben het recht om baas te zijn in hun eigen huis en land! #BaasInEigenLand