Kraftig storm ødelegger balkong i Australia

Published August 29, 2020 22 Views

Rumble Michael Starr filmet det skumle øyeblikket da en stor og skremmende storm plutselig ødela nesten hele balkongen på huset hans i Australia.