Denne fuglen skulle fiske men kom tilbake tomnebbet

Published August 26, 2020 6 Views

Rumble Det som kunne ha vært en episode om en rovdyrsjakt i Baja California i Mexico, fikk en komisk slutt. Denne fuglen skulle dykke etter mat, og oppholdt seg lenge under vann før den kom opp igjen uten noen fangst.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI