Kattemamma vasker små kattunger

Published August 21, 2020 2 Views

Rumble Merkur er en katt som var hjemløs, og som er veldig omsorgsfull. Her ser vi når hun vasker Hubble og Aurora, to av de fem kattungene hennes.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI